Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Aydın DEMİR

Faculty of Engineering

Civil Engineering

Contact

aydindemir[at]sakarya.edu.tr

00902642957036

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Demir, A; Caglar, N; - Numerical determination of crack width for reinforced concrete deep beams - COMPUTERS AND CONCRETE - Vol.25 - pp.193 - ISSN : 1598-8198 - DOI : 10.12989/cac.2020.25.3.193 - MAR 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000521732100001
2 Demir, A; Caglar, N; Ozturk, H; - Parameters affecting diagonal cracking behavior of reinforced concrete deep beams - ENGINEERING STRUCTURES - Vol.184 - pp.217 - ISSN : 0141-0296 - DOI : 10.1016/j.engstruct.2019.01.090 - English - Article - 2019 - WOS:000460709600017
3 Ozturk, H; Caglar, N; Demir, A; - Effectiveness of diagonal shear reinforcement on reinforced concrete short beams - EARTHQUAKES AND STRUCTURES - Vol.17 - pp.501 - ISSN : 2092-7614 - DOI : 10.12989/eas.2019.17.5.501 - English - Article - 2019 - WOS:000497954100006
4 Edip, K; Sheshov, V; Bojadjieva, J; Demir, A; Ozturk, H; - DEVELOPMENT OF INFINITE ELEMENTS FOR SIMULATION OF UNBOUNDED MEDIA - GRADEVNSKI MATERIJIALI I KONSTRUKCIJE-BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES - Vol.61 - pp.3 - ISSN : 2217-8139 - DOI : 10.5937/GRMK1803003E - English - Article - 2018 - WOS:000447743900001
5 Demir, A; Caglar, N; Ozturk, H; Sumer, Y; - Nonlinear finite element study on the improvement of shear capacity in reinforced concrete T-Section beams by an alternative diagonal shear reinforcement - ENGINEERING STRUCTURES - Vol.120 - pp.158 - ISSN : 0141-0296 - DOI : 10.1016/j.engstruct.2016.04.029 - English - Article - 2016 - WOS:000378365900014
6 Caglar, N; Demir, A; Ozturk, H; Akkaya, A; - A new approach to determine the moment-curvature relationship of circular reinforced concrete columns - COMPUTERS AND CONCRETE - Vol.15 - pp.321 - ISSN : 1598-8198 - DOI : 10.12989/cac.2015.15.3.321 - English - Article - 2015 - WOS:000353194300001
7 Caglar, N; Demir, A; Ozturk, H; Akkaya, A; - A simple formulation for effective flexural stiffness of circular reinforced concrete columns - ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Vol.38 - pp.79 - ISSN : 0952-1976 - DOI : 10.1016/j.engappai.2014.10.011 - English - Article - 2015 - WOS:000348748200008
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Kemal EDIP, Vlatko SHESHOV, Julijana BOJADJIEVA, Aydin DEMIR, Hakan OZTURK - Development of infinite elements for simulation of unbounded media - Building Materials and Structures - Vol.61(3) - pp.3-13 - ISSN : 2217-8139 - 2018
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Demir, A., Ozturk, H., Edip, K., Stojmanovska, M., Bogdanovic, A. - Effect of viscosity parameter on the numerical simulation of reinforced concrete deep beam behavior - The Online Journal of Science and Technology - Vol.8(3) - pp.50-56 - ISSN : 2146-7390 - 2018
2 Demir, A., Ozturk, H., Bogdanovic, A., Stojmanovska, M., Edip, K. - Sensitivity of dilation angle in numerical simulation of reinforced concrete deep beams - Scientific Journal of Civil Engineering (SJCE) - Vol.6(1) - pp.33-37 - ISSN : 1857 - 839X - 2017
3 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Rectangular Shear Walls - World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering - Vol.11-(9) - pp.1182-1189 - ISSN : 1307-6892 - 2017
4 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - DETERMINING MOMENT-CURVATURE RELATIONSHIP OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS - The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM) - Vol.1-1 - pp.52-58 - ISSN : 2602-3199 - 2017
5 Aydin Demir, Hakan Ozturk, Gokhan Dok - 3D Numerical Modeling of RC Deep Beam Behavior by Nonlinear Finite Element Analysis - DISASTER SCIENCE AND ENGINEERING - Vol.2(1) - pp.13-18 - ISSN : 2149-7249 - 2016
6 Muhammed Emin Cihangir Bağdatlı, Rıfat Akbıyıklı, Aydın Demir - Utilisation of Intelligent Systems in the Economical Evaluation of Transportation Projects - The Online Journal of Science and Technology - Vol.5/3 - pp.78-84 - ISSN : 2146-7390 - 2015
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydin Demir, Naci Çağlar - Effect of Effective Bending Rigidity in Pushover Analysis Considering Different Code Approaches - 2018
2 Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir - Yüksek Yapı Dinamik Karakteristiklerinin Sarsma Tablası Deneyleri ile Belirlenmesi - 2018
3 Aydın Demir, Hakan Öztürk, Kemal Edip, Marta Stojmanovska, Aleksandra Bogdanovic - Effect of Viscosity Parameter on the Numerical Simulation of Reinforced Concrete Deep Beam Behavior - 2017
4 Cemal YILMAZ, Aydin DEMIR, Gokhan DOK, Hakan OZTURK, Naci ÇAĞLAR - STRENGTHENING AN EXISTING BENDING FRAME FOR STATIC TESTS OF HIGH LOAD CAPACITY - 2017
5 Hakan Ozturk, Aydin Demir, Kemal Edip, Marta Stojmanovska, Julijana Bojadjieva - Experimental and Analytical Study to Investigate Effect of Tension Reinforcement on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams - 2017
6 Hakan Öztürk, Aydın. Demir, Gökhan. Dok, Hüseyin Güç - BETONARME KOLONLARIN ETKİN KESİT RİJİTLİKLERİ ÜZERİNE YÖNETMELİKLERİN YAKLAŞIMLARI - 2017
7 Aydın Demir, Gökhan Dok, Hakan Öztürk, - EVALUATION OF THE EMPIRICAL YIELD CURVATURE EQUATION DEFINED IN TECB-2016 FOR RECTANGULAR SHEAR WALLS - 2017
8 Aydın Demir, G. Dok, Hakan. Öztürk - BETONARME KOLONLARIN AKMA EĞRİLİKLERİNİN TESPİTİ İÇİN TBDY-2016’DA VERİLEN AMPİRİK BAĞINTILARIN İNCELENMESİ - 2017
9 Muharrem Yüksel, Naci Çağlar, Gökhan Dok, Aydın Demir - BETONARME YÜKSEK YAPILARIN DEPREM PERFORMANSINA BETONARME PERDE ORANIN ETKİSİ - 2017
10 Hakan Öztürk, Aydin Demir, Gökhan Dok - DETERMINING EFFECTIVE FLEXURAL STIFFNESS OF REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS AND COMPARISON - 2017
11 Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir, Naci Çağlar - Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Farklı Zemin Sınıflarında Performans Değerlendirilmesi - 2016
12 H. Ozturk, A. Demir, N. Caglar - Effect of support conditions on behavior of reinforced concrete short beams - 2016
13 A. Farah, N. Caglar, A. Demir - Numerical investigation of effect of dowels on the slip interface of rc jacketed columns - 2016
14 H. Öztürk, A. Demir, N. Çağlar - Mesnet şartlarının betonarme kısa kirişlerin davranışına etkisinin deneysel ve analitik olarak incelenmesi - 2016
15 GÖKHAN DOK; HAKAN ÖZTÜRK; AYDIN DEMİR; - Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - 2015
16 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; AYDIN DEMİR; - Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - 2015
17 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; AYDIN DEMİR; NACİ ÇAĞLAR; - Merkezi Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Davranışının Doğrusal Olmayan Analizle İncelenmesi     - 2015
18 AYDIN DEMİR; OSMAN KIRTEL; ERKAN ÇELEBİ; - Pushover Analysis of RC Buildings with Soil-Structure Interaction for Adapazari Region under Linear and Nonlinear Soil Conditions - 2014
19 NACİ ÇAĞLAR; HAKAN ÖZTÜRK; AYDIN DEMİR; ABDULHALİM AKKAYA; - TDY2007’ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi - 2014
20 NACİ ÇAĞLAR; ABDULHALİM AKKAYA; AYDIN DEMİR; HAKAN ÖZTÜRK; - FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME  KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ - 2014
21 ABDULHALİM AKKAYA; NACİ ÇAĞLAR; AYDIN DEMİR; - Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Betonarme Kolonların Davranışına Beton Basınç Dayanımının Etkisi - 2014
22 Aydin Demir ve Naci Caglar - Dairesel Betonarme Kolonlarda Çatlamış Kesite Ait Etkin Eğilme Rijitliklerinin İrdelenmesi - June 7-9 - 2013
23 Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Aydin DEMIR, Abdulhalim AKKAYA ve Murat PALA - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi - June 7-9 - 2013
24 Naci CAGLAR, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK, Aydın DEMİR ve Abdulhalim AKKAYA - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile İrdelenmesi - June 25-27 - 2013
25 Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Muzaffer ELMAS, Aydin DEMIR ve Abdulhalim AKKAYA - TDY-1998 ÖNCESİ TASARLANMIŞ BETONARME BİNALARDAKİ PERDE ORANININ YAPI PERFORMANSINA ETKİSİ - December 13-15 - 2012
26 Naci CAGLAR, Abdulhalim AKKAYA, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK ve Aydin DEMIR - YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ BULUNAN BETONARME YAPILARIN DAVRANIŞINA FARKLI ZEMİNLERİN ETKİSİ - December 13-15 - 2012
27 Naci CAGLAR, Aydin DEMIR, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK ve Abdulhalim AKKAYA - BETONARME KESİTLERDEKİ MOMENT-EĞRİLİK İLİŞKİSİ İÇİN BASİT BİR FORMÜLASYON - December 13-15 - 2012
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 OLABİ MUHAMMED NADİR,ÇAĞLAR NACİ,ARSLAN MEHMET EMİN,ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN,DOK GÖKHAN - Güncel deprem yönetmelikleri gereksinimlerini sağlamayan betonarme perdelerin davranışının incelenmesi - 2019
2 AYDIN DEMİR; ERKAN ÇELEBİ; FATİH GÖKTEPE; - Artımsal itme analizi ile yapı-zemin dinamik etkileşiminin irdelenmesi - 2014
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Aydın Demir, Naci Çağlar, Hakan Öztürk - Betonarme Yüksek Kirişlerin Kesme Davranışının Nümerik Olarak Modellenmesi - 2018
2 MEHMET HAŞİM KISA; HAKAN ÖZTÜRK; NACİ ÇAĞLAR; AYDIN DEMİR - Betonarme Manto ile Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışlarının Deneysel Olarak İrdelenmesi” - 2015
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Mühendislik Bilimleri Araştırma Destek Grubu - Vol.44940 - DOI : 2 - 119M728 - 2019
2 Mühendislik Bilimleri Araştırma Destek Grubu - Vol.60000 - DOI : 1 - 117M854 - 2018
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü - Vol.40000 - DOI : 2 - 2017 - 2017
9.9-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Int. J. of Earthquake and Impact Engineering - 2018
2 Sakarya University Journal of Science - 2017
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2019
2 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2019
3 Statik - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2019
4 Statik - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2019
5 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2018
6 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2018
7 Mukavemet - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
8 Mukavemet - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2018
9 Yapı Dinamiği - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
10 Yapı Dinamiği - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2018
14.2-EN AZ 3 AY SÜRE İLE YURT DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR ÜNİVERSİTE/ARAŞTIRMA KURUMU/ENSTİTÜDE ARAŞTIRMA AMACI İLE BULUNMAK/BULUNMUŞ OLMAK :
1 Ziyaretçi Doktora Sırası Araştırmacı - 2016
18.1-ÜYELİKLER :
1 American Concrete Institute - Devam ediyor - 2018
MAKALELER
Investigation of Effective Bending Rigidity Considering Different Code Approaches
Numerical determination of crack width for reinforced concrete deep beams
Interface slip model for reinforced concrete columns strengthened with concrete jacketing
Parameters affecting diagonal cracking behavior of reinforced concrete deep beams
Effectiveness of diagonal shear reinforcement on reinforced concrete short beams
Effect of viscosity parameter on the numerical simulation of reinforced concrete deep beam behavior
Development of infinite elements for simulation of unbounded media
Sensitivity of dilation angle in numerical simulation of reinforced concrete deep beams
Determining moment-curvature relationship of reinforced concrete columns
Determining moment-curvature relationship of reinforced concrete rectangular shear walls
3D numerical modeling of RC deep beam behavior by nonlinear finite element analysis
Nonlinear finite element study on the improvement of shear capacity in reinforced concrete T Section beams by an alternative diagonal shear reinforcement
A simple formulation for effective flexural stiffness of circular reinforced concrete columns
A new approach to determine the moment curvature relationship of circular reinforced concrete columns
Utilisation of Intelligent Systems in the Economical Evaluation ofTransportation Projects
PROJELER
Güncel Deprem Yönetmelikleri Gereksinimlerini Sağlamayan Betonarme Perdelerin Davranışının İncelenmesi
Eğik Olarak Çatlamış Betonarme Yüksek Kirişlerin Kullanılabilirlik Davranışının Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi
Betonarme Elemanlarda Dinamik Davranışın Belirlenmesi
T-Kesitli Betonarme Kirişlerin Kesme Davranışının Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi
BİLDİRİLER
Güncel deprem yönetmelikleri gereksinimlerini sağlamayan betonarme perdelerin davranışının incelenmesi
GÜNCEL DEPREM YÖNETMELİKLERİ GEREKSİNİMLERİNİ SAĞLAMAYAN BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Betonarme Yüksek Kirişlerin Kesme Davranışının Nümerik Olarak Modellenmesi
Effect of Effective Bending Rigidity in Pushover Analysis Considering Different Code Approaches
Yüksek Yapı Dinamik Karakteristiklerinin Sarsma Tablası Deneyleri ile Belirlenmesi
BETONARME KOLONLARIN ETKİN KESİT RİJİTLİKLERİ ÜZERİNE YÖNETMELİKLERİN YAKLAŞIMLARI
Betonarme yüksek yapıların deprem performansına betonarme perde oranın etkisi
Betonarme kolonların etkin kesit rijitlikleri üzerine yönetmeliklerin yaklaşımları
Betonarme kolonların akma eğriliklerinin tespiti için TBDY-2016’da verilen ampirik bağıntıların incelenmesi
Determining effective flexural stiffness of reinforced concrete shear walls and comparison
Evaluation of the empirical yield curvature equation defined in TECB-2016 for rectangular shear walls
Strengthening an existing bending frame for static tests of high load capacity
Experimental and Analytical Study to Investigate the Effect of Tension Reinforcement on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams
Effect of Viscosity Parameter on the Numerical Simulation of Reinforced Concrete Deep Beam Behavior
A 3D numerical modelling of an RC deep beam by using nonlinear finite element analysis
Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Farklı Zemin Sınıflarında Performans Değerlendirilmesi
Effect of Support Conditions on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams
Numerical Investigation of Effect of Dowels on the Slip Interface of RC Jacketed Columns
Mesnet Şartlarının Betonarme Kısa Kirişlerin Davranışına Etkisinin Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi
Betonarme manto ile güçlendirilmiş betonarme kolonların davranışlarının deneysel olarak irdelenmesi
Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi 8 Katlı Çerçeve Örneği
Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi 8 Katlı Çerçeve Örneği
Merkezi çelik çaprazlarla güçlendirilen betonarme çerçevelerin davranışının doğrusal olmayan analizle incelenmesi
TDY2007’ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi
Farklı kesit geometrilerine sahip betonarme kolonların davranışının incelenmesi
Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Betonarme Kolonların Davranışına Beton Basınç Dayanımının Etkisi
Pushover Analysis of RC Buildings with Soil-Structure Interaction for Adapazari Region under Linear and Nonlinear Soil Conditions
Artımsal itme analizi ile yapı-zemin dinamik etkileşiminin irdelenmesi
Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi
Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile İrdelenmesi
Dairesel Betonarme Kolonlarda Çatlamış Kesite Ait Etkin Eğilme Rijitliklerinin İrdelenmesi
TDY-1998 öncesi tasarlanmış betonarme binalardaki perde oranının yapı performansına etkisi
Yumuşak kat düzensizliği bulunan betonarme yapıların davranışına farklı zeminlerin etkisi
Betonarme kesitlerdeki moment-eğrilik ilişkisi için basit bir formülasyon